Saturday, May 06, 2006

Physical Education6

A. Asignatura;Physical Education
B.Sanggunian:PELC IV.3 p.22
C. Pamagat ng aralin:
Kasanayan sa Paggamit ng kasangkapanng Pangkamay/aparato
dumbells,indian club
D.Paglalarawan sa aralin;
1.ang araling ito ay nagbibigay kaalaman kung paano at saan ginagamit ang mga gamit pang ehersisyo.
E.Kinalalabasan ng aralin:
Napapahalagahan ang mga kagamitan
F. Paglalahad;
Sa mag aaral maaari ninyo tingnan ang kabuuhan ng araling ito sa link ng...


G. Panlinang na gawain;
Gawin ang pag ehersisyo na may kaukulang kagamitan tulad ng mga sumusunod;

1. dumbells
2.indian club
H.Pagtataya:
Panuto; Piliin ang titik ng tamang sagot.
I.Takdang gawain:
. Gumupit ng ibat-ibang larawan
gamit pang-ehersisyo at idikit sa inyong kwaderno

Friday, May 05, 2006

Physical Education 6

A. Asignatura:Physical Education6
B. Sanggunian:PELC I.B.4 p.II
C.PAMAGAT ng ARALIN:
Pagpapaunlad ng kaangkupang Pisikal Cardio- Vascular Endurance Luksong Lubid/jogging
D.Paglalarawan;
Ang araling ito ay tungkol sa kung paano natin pangalagaan ang ating puso {cardio-vascular}
E.Kinalabasan:
Napapahalagahan ng wasto ang ating puso sa pamamagitan ng pag eehersisyo.
F. Paglalahad ng Aralin:
Sa aking mga mag-aaral maaari lamang na tingnan ninyo ang link na nagpapakita ng ibat-ibang larawan ng pag ehersisyo.
http://www.artfortheanimals.org/images/photo_asianelephant.jpg
http://www.cbc.ca/gfx/photos/turtle_010104.jpg

G. Panlinang na gawain:
1.Gawin ang pag luluksong lubid upang lumakas ang kalamnan
H.Pagtataya;
Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong papael.

I.Takdang Gawain
Gawin ang pagluluksong lubid araw araw.

Wednesday, April 26, 2006

Edukasyon sa pagpapalakas ng katawan

A.Asignatura:MSEP VI
B.Sanggunian:PELC I.A.I p 1.
Tayo nang magpalakas VI p.3-15
C.Paksang aralin:Kakayahan sa Pangangasiwa ng Katawan
A.Wastong Tikas /Tindig at Kaaya-ayang ayos ng Katawan
D.Paglalarawan sa Aralin:
Ang aralin na ito ay nagbibigay kaalaman sa bawat isa kung paano palakasin ang ating katawan.
E.Mga Layunin:
1.Napapamalas ang wastong tikas ng katawan sa pag-upo,pagtayo,paglakad,pagtalon,pag-
akyat at pagbaba.
F.Paglalahad:
Sa aking mga mag-aaral maaari ninyo tingnan sa...http://www.ofix.or.jp/plaza/hikkei/philipino/036.html
G.Panlinang na gawain
Mga bata tingnan ninyo ang batang nasa larawan.Gusto ba ninyong maging katulad nya?
Sanayin ang sarili sa wastong pag-upo at pag tayo.
H.Pagtataya:
Gawin ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng wastong tikas ng katawan.
I.Takdang aralin:
Gumupit ng ibat ibang larawan na nagpapakita ng wastong tikas ng katawan.